Αποφθέγματα«Το να πολεμάς και να νικάς όλες σου τις μάχες δεν είναι ύψιστη τελειότητα, η ύψιστη τελειότητα συνίσταται στη εξουδετέρωση της εχθρικής αντίστασης χωρίς μάχη

孫武
Σουν Τσου
544–496πΧ «Κανείς δεν γεννήθηκε ανώτερος από τον άλλον

Σοφοκλής
496-409πΧ
«Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων.»

Samuel Johnson
1709-1784
 «Όποιος είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την  ουσιαστική ελευθερία του για λίγη προσωρινή ασφάλεια δεν αξίζει ούτε την ελευθεριά ούτε την ασφάλεια.»


Benjamin Franklin
 1706-1790

«Τι είναι ο παραγωγός στην πραγματική κοινωνία; Δεν είναι τίποτα. Τι πρέπει να είναι; Τα πάντα».

«Οι μεγάλοι είναι μεγάλοι, μόνο γιατί εμείς είμαστε γονατιστοί».


Pierre Josef Prοudhon
1809-1865«...Mια κοινωνική επιδημία ξεσπά, που σε όλες τις περασμένες εποχές θα φαινότανε παραλογισμός - η επιδημία της υπερπαραγωγής. H κοινωνία έξαφνα βρίσκεται πισωδρομημένη σε μια κατάσταση στιγμιαίας βαρβαρότητας. Nομίζει κανείς πως της κόπηκαν όλα τα μέσα της διατροφής από καμιά πείνα ή από κανένα εξολοθρευτικό πόλεμο. H βομηχανία και το εμπόριο φαίνονται νεκρωμένα. Kαι γιατί; Γιατί η κοινωνία έχει πάρα πολύ πολιτισμό, πάρα πολλά μέσα διατροφής, πάρα πολλή βιομηχανία, πάρα πολύ εμπόριο.Oι παραγωγικές δυνάμεις που έχει στη διάθεσή της δεν ευνοούν πια την ανάπτυξη των σχέσεων της αστικής ιδιοκτησίας... Oι αστικές σχέσεις έχουν στενέψει πολύ για να χωρέσουν τον πλούτο που δημιούργησαν. Mε ποιoν τρόπο ξεπερνά η μπουρζουαζία τις κρίσεις; Aπ’ τη μια μεριά καταστρέφοντας αναγκαστικά ένα σωρό παραγωγικές δυνάμεις και απ’ την άλλη με το να κατακτά νέες αγορές και να εκμεταλλεύεται πιο εντατικά, πιο πλατιά όλες τις παλιές αγορές.»

Karl Marx
1818-1883«Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του, η Αγγλία τήν ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας και η Ελλάς τον πατριωτισμόν.»


Εμμανουήλ Ροΐδης
1836-1904 
«Η σύγχρονη προλεταριακή τάξη δεν διεξάγει την πάλη της σύμφωνα με ένα σχέδιο που βασίζεται σε κάποιο βιβλίο ή θεωρία· η σύγχρονη πάλη των εργατών είναι μέρος της ιστορίας, μέρος της κοινωνικής προόδου, και εν μέσω της ιστορίας, εν μέσω της προόδου, εν μέσω της μάχης, μαθαίνουμε πως πρέπει να μαχόμαστε.»

Roza Luxemburg
1871-1919

«...Η εργατική τάξις και η εργοδότρια τάξις δεν έχουν τίποτε το κοινόν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξη ειρήνη. Εφ' όσον η πείνα και η στέρησις ευρίσκονται μεταξύ των εκατομμυρίων εργαζομένων ανθρώπων, ενώ ολίγοι, οι αποτελούντες την εργοδότριαν τάξιν, έχουν όλα τα καλά της ζωής. Η πάλη μεταξύ των δύο αυτών τάξεων πρέπει να εξακολουθήση μέχρις όταν οι εργάται όλου του κόσμου οργανωθώσιν ως τάξεις, καταλάβουν την γην και τα μέσα παραγωγής και εξαλείψουν το μισθοτικόν σύστημα. Ευρίσκομεν πως η συγκέντρωσις των βιομηχανιών από ημέρας εις ημέρας, περιερχομένη εις ολιγωτέρας χείρας, καθιστά τας εργατικάς ενώσεις ανικάνους να παραταχθώσι εις την καθημερινώς αυξάνουσαν ισχύν της εργοδοτρίας τάξεως. Αι εργατικαί ενώσεις υποστηρίζουν μίαν κατάστασιν πραγμάτων η οποία επιτρέπει το αλληλοφάγωμα μεταξύ των εργατών της ιδίας βιομηχανίας. Επιπροσθέτως αι εργατικαί ενώσεις επιβοηθούν την εργοδότριαν τάξιν παραπλανούντες τους εργάτας με την δοξασίαν, ότι η εργατική τάξις έχει κοινά συμφέρονται με τα της εργοδοτρίας. Η κατάστασις αυτή δύναται να αλλάξη και τα συμφέροντα της εργατικής τάξεως υποστηριχθώσι δια μιας οργανώσεως σχηματιζομένης κατά τρόπον που όλα της τα μέλη εις μίαν βιομηχανίαν, ή εις όλας τα βιομηχανίας, εάν είναι αναγκαίον, πούσουν να εργάζωνται οσάκις έχει κηρυχθεί απεργία ή έχουν αποκλεισθεί εις ορισμένον κλάδον, οπότε η ζημία του ενός είναι ζημία όλων. Αντί του γνωστού συντηρητικού ρητού: "ένας καλός ημερήσιος μισθός εις αντάλλαγμα μίας εργασίμου ημέρας" εις την επαναστατικήν μας σημαίαν πρέπει να αναγράψωμεν "κατάργησις του μισθοτικού συστήματος". Είναι ιστορική αποστολή της εργατικής τάξεως να καταργήση τον κεφαλαιοκρατισμόν...»

Απόσπασμα από το ελληνόφωνο φυλλάδιο Βιομηχανικοί εργάτες του κόσμου (Ιndustrial World Workers) και ο επαναστατικός συνδικαλισμός
 Chicago, 1921«...Θέλουμε να υλοποιήσουμε μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι θα θεωρούν ο ένας τον άλλον σαν αδερφό και που αλληλοστηριζόμενοι θα πετύχουν τη μεγαλύτερη ευημερία καθώς επίσης και φυσική και πνευματική ανάπτυξη για όλους...»

Errico Malatesta
1853-1932
«Ο καπιταλισμός δεν συζητιέται.
Ο καπιταλισμός καταστρέφεται.»

José Buenaventura Durruti Dumange
1896-1936«Μισώ τους αδιάφορους. Πιστεύω ότι το να ζεις σημαίνει να εντάσσεσαι κάπου. Όποιος ζει πραγματικά δεν μπορεί να μην είναι πολίτης και ενταγμένος. Η αδιαφορία είναι αβουλία, είναι παρασιτισμός, είναι δειλία, δεν είναι ζωή. Γι’ αυτό μισώ τους αδιάφορους.
Η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της ιστορίας. Η αδιαφορία δρα δυνατά πάνω στην ιστορία. Δρα παθητικά, αλλά δρα. Είναι η μοιρολατρία.»


 Antonio Gramsci
1891-1937
«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πραγματικά ελευθερία, επειδή η ελευθερία προϋποθέτει ανάληψη ευθύνης, και οι περισσότεροι άνθρωποι τρέμουν την ανάληψη ευθύνης.»

Sigmund Freud
 1856-1939
«Αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, θα ήταν παράνομες.»

Emma Goldman
1869-1940«Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.»

Albert Einstein
1879-1955
«
Τι περιμένετε; Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα σας κάνουν; Κι ότι οι αχόρταγοι κάτι θε να σας δώσουν! Οι λύκοι θα σας ταΐσουνε αντί να σας καταβροχθίσουν!  Από φιλία. Θα σας προσκαλέσει η τίγρη να της βγάλετε τα δόντια, τέτοια περιμένετε!» 

«Αυτό που πρέπει καλά να καταλάβεις είναι τούτο: 

Είτε σ’ αρέσει είτε όχι, αν δεν παλέψεις θα πεθάνεις.»

«Δεν είναι βίαια τα ορμητικά νερά ενός ποταμού αλλά οι όχθες που τα περιορίζουν.»


«Οι εργάτες φωνάζουν για ψωμί. Οι έμποροι φωνάζουν γι’αγορές. Οι άνεργοι πεινούσαν. Τώρα πεινάνε κι όσοι εργάζονται. Αυτοί που αρπάνε το φαΐ απ’ το τραπέζι. Κηρύχνουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα. Ζητάνε θυσίες.»


Bertolt Brecht 
1898-1956«Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί, εμείς που βγάζουμε το κάρβουνο και κρυώνουμε. Εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.» 

Τάσος Λειβαδίτης
1922-1988«Θα έπρεπε να θέλουμε μία κοινωνία στην οποία οι οικονομικές αξίες θα έχουν πάψει να κατέχουν κεντρική (ή μοναδική) θέση, όπου η οικονομία θα έχει ξαναμπεί στη θέση της, δηλαδή θα έχει γίνει ένα απλό μέσο του ανθρώπινου βίου και όχι ύστατος σκοπός, μια κοινωνία επομένως στην οποία θα έχουμε παραιτηθεί από την τρελή κούρσα προς μία συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση. Αυτό δεν είναι απλώς αναγκαίο για να αποφύγουμε την τελεσίδικη καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι αναγκαίο, κυρίως, για να βγούμε από την ψυχική και ηθική εξαθλίωση των συγχρόνων ανθρώπων.»

Κορνήλιος Καστοριάδης
1922-1997«Όταν οι πρώτοι άνθρωποι πλουτίσαν αρκετά ώστε να μπορέσουν να συγκροτήσουν μια συμμορία για την καταπίεση και την εκμετάλλευση των άλλων, γεννήθηκε αυτό που σήμερα ονομάζουμε κράτος.
Το κράτος είναι η μετεξέλιξη μια συμμορίας από μπράβους.
Οι νόμοι είναι η μετεξέλιξη ενός καταλόγου με τις επιθυμίες των πλούσιων δουλοκτητών.»

Ernst Alexander Rauter 
1929-2006«Χαοτικά να κινηθούμε προς μιαν ανώτερη οργάνωση. Προσεκτικά να σχεδιάσουμε την ανάδυση του τυχαίου.»
 
Κοπερτί
2007-2010
συλλογικότητα από Θεσσαλονίκη«Ο ρατσισμός είναι μια βρωμιά που την ανακάλυψαν οι πλούσιοι και την εφαρμόζουν οι φτωχοί.»

Umberto Eco
1932-«Η σύλληψη της πάλης των τάξεων με συγκεκριμενη μορφή και τακτική ήταν η πρώτη συμπύκνωση των ατομικα βιωμένων συγκρούσεων και απογοητεύσεων. Ήταν γέννημα του ανεμοστρόβιλου βασάνων που ξεσήκωνε παντού στις βιομηχανικές κοινωνίες ο υποβιβασμός των ανθρώπινων σχέσεων σε μηχανισμούς εκμετάλλευσης. Και είναι αποτέλεσμα της θέλησης για αλλαγή του κόσμου και της ζωής».

Raoul Vaneigem
1934-
Η γεωργία είναι η γέννηση της παραγωγής, ολοκληρωμένης και με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της και η παραμόρφωση της ζωής και της συνείδησης. Η ίδια η γη γίνεται ένα όργανο παραγωγής και τα είδη του πλανήτη τα αντικείμενά της. Άγρια ή ήμερα, αγριόχορτα ή καλλιεργημένα όλα μιλάνε για αυτό το δυϊσμό που ακρωτηριάζει την ψυχή του είναι μας, εγκαινιάζοντας σχετικά σύντομα το δεσποτισμό, τον πόλεμο και την οικονομική ένδεια του υψηλού πολιτισμού, σε βάρος της μεγάλης διάρκειας εκείνης της πρωτύτερης ενότητας με τη φύση...»

John Zerzan
1943-
«Μόνο όποιος δεν αξίζει τίποτα για τον εαυτό του μπορεί να νομίζει μια κάποια αξία επειδή γεννήθηκε σε ένα συγκεκριμένο μέρος ή βρίσκεται κάτω από μια συγκεκριμένη σημαία.»

Fernando Savate

1947-
«Η ζωή αξίζει μόνο όταν τη μοιράζεσαι.»

Κωστής Νικηφοράκης
1950-2007