5 Δεκ 2013

Βιβλιοπαρουσίαση "Δημιουργικές αντιστάσεις και Αντεξουσία"Δημιουργικές αντιστάσεις, Αλληλέγγυα οικονομία, εναλλακτικό εμπόριο, αυτοδιαχείριση, αντεξουσία..Έννοιες οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν ως ανάχωμα στις απατηλές εμπορευματικές σχέσεις των ημερών μας. Ένα βιβλίο, που προσεγγίζει τη θεωρητική διάσταση των λέξεων αυτών, ενώ ταυτόχρονα περιγράφει τα βιώματα και τους προβληματισμούς που πρόεκυψαν και προκύπτουν από τη συμμέτοχη του συγγραφέα σε δομές τέτοιου τύπου.


Η Terra Verde, διοργανώνει την βιβλιοπαρουσίαση του Δημιουργικές Αντιστάσεις και Αντεξουσία, του Ορέστη Βαρκαρόλη, με στόχο να ανοίξει την κουβέντα γύρω από τα θέματα που προκύπτουν σε αυτά τα εγχειρήματα. Οι καταπιεστικές εξουσίες, αποκρύπτουν την προοπτική μιας διαφορετικής κοινωνίας βασισμένης στην αυτοδιαχείριση. Εκεί έρχονται, με όρους αλληλεγγύης, να δώσουν μια απάντηση, όλα τα αυτοδιαχειριζόμενα εγχειρήματα.


Βιβλιοπαρουσίαση "Δημιουργικές αντιστάσεις και Αντεξουσία"
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 ώρα 19:00 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων